Hacettepe Üniversitesi
Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi
E-Dergi Hakkında | Kurullar | Makaleler | İletişim | Ana Sayfa

MAKALELER


SIRAMAKALE BAŞLIĞIYAZAR(LAR)TARİH
1BİR SÜRGÜN ENTELEKTÜELİ: REFİK HALİD KARAY’IN ESERLERİNE YANSIYAN TOPLUMYrd. Doç. Dr. Nesrin AKINCI ÇÖTOK 13 Ocak 2017
2BAKIM EMEĞİ SÖMÜRÜSÜNÜN ÖZNELERİ YA DA BİR SOSYAL POLİTİKA UYGULAMASININ NESNELEŞTİRDİKLERİ: EVDE BAKIM UYGULAMASI KAPSAMINDA BAKIM VEREN KADINLARAraş. Gör. Dr. Özge Sanem ÖZATEŞ GELMEZ16 Aralık 2016
3GELENEKSEL EKOLOJİK BİLGİNİN ÖNEMİ: SARIKEÇİLİ YÖRÜKLER ÖRNEĞİFerhat BÜYÜKŞAHİN, Doç. Dr. Gül GÜNEŞ16 Aralık 2016
4AİLE SATIN ALMA KARARLARINDA GİZLİ AKTÖR OLAN ÇOCUĞUN ETKİSİYrd. Doç. Dr. Seval GÜVEN, Melda ASLAN16 Aralık 2016
5OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLUK ALGISINDA GENÇ YETİŞKİNLERİN AHŞAP OYUNCAK SEÇİMİProf. Dr. İlker USTA08 Kasım 2016
6SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL AÇIDAN GÖNEN OYALARI VE KADINLARIDoç. Dr. Süheyla SARITAŞ08 Kasım 2016
7FARKLI KULLANIM ALANLARININ AYDINLATILMASI: VERİMLİLİK VE TEMEL İLKELERYrd. Doç. Dr. Selda COŞKUNER, Doç. Dr. Hülya ÖZTOP9 Nisan 2016
8ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK VE ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİDoç. Dr. Haluk TANRIVERDİ, Neslihan KILIÇ21 Şubat 2016
9ATIK, ÇEŞİTLERİ, ATIK YÖNETİMİ, GERİ DÖNÜŞÜM ve TÜKETİCİ: ÇANKAYA BELEDİYESİ ve SEMT TÜKETİCİLERİ ÖRNEĞİA. Anıl GÜNDÜZALP, Yrd. Doç. Dr. Seval GÜVEN14 Şubat 2016
10KAYNAKLARIN YETERLİĞİ ALGISI VE YAŞAM MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİProf. Dr. Zeynep ÇOPUR, Araş. Gör. Birgül ÇİÇEK, Pelin PEKMEZCİ16 Aralık 2015
11TÜRKİYE’DEKİ DOLANDIRICILIK TİPOLOJİLERİ: DOLANDIRICILIK OLAYLARININ KATEGORİK TASNİFİ VE YAPILIŞ ŞEKİLLERİDr. Abdurrahman YILMAZ13 Aralık 2015
12TOPLUMSAL CİNSİYET VE YOKSULLUK ODAĞINDA YAŞLILIK OLGUSUDoç. Dr. Sema BUZ7 Aralık 2015
13POSTMODERNİZM BAĞLAMINDA KABİLENİN YENİDEN KEŞFİ: POSTMODERN TÜKETİCİ KABİLELERİDr. Tuğba ÖZBÖLÜK18 Kasım 2015
14POPÜLER KÜLTÜR VE ANNELİK: ANNELİĞİN FARKLI GÖRÜNÜMLERİPınar Ezgi BURÇ14 Eylül 2015
15ÖZEL ve KAMUSAL ALANDA MUHAFAZAKAR ANNELİĞİN İNŞASI:ANKARA-AKTAŞ MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ÖRNEĞİDr. Burcu HATİBOĞLU EREN12 Ağustos 2015
16AN ANALYSIS OF PARENTS’ NEEDS FOR PARENT EDUCATION IN CHILD REARINGAssoc. Prof. Hülya ÖZTOP, Pelin PEKMEZCİ, Özlem ÜNAL3 Temmuz 2015
17TÜKETİCİLERİN “ORGANİK ÜRÜNLER” E BAKIŞI VE TÜKETİCİLERİ ORGANİK ÜRÜNLERE YÖNLENDİREN MOTİVASYONLARYrd. Doç. Dr.Seval GÜVEN, Pelin PEKMEZCİ23 Haziran 2015
18AİLE YAŞANTISI EĞİTİMİ: AMACI VE KAPSAMIDoç. Dr. Hülya ÖZTOP, Fatma YILMAZ22 Haziran 2015
19BATI EDEBİYATINDA POLİSİYE ROMANIN GELİŞİMİ SÜRECİNDE DÜŞÜNSEL VE SOSYAL ETKİLERYrd. Doç. Dr. Ejder ÇELİK3 Mayıs 2015
20KÖŞE YAZARLIĞINDAN MEDYA FİLOZOFLUĞUNA - Ertuğrul Özkök ve Ahmet Hakan’ın Köşe Yazıları Üzerine Bir İncelemeYrd. Doç. Dr. Onur DURSUN30 Mart 2015
21EVALUATION OF STUDENT OUTCOMES AND SATISFACTION ON THE ELECTIVE COURSE OF TECHNICAL DRAWINGProf. Dr. İlker USTA16 Mart 2015
22KAPİTALİZMİN KRİZİNE TOPLUMSAL CİNSİYET PERSPEKTİFİNDEN BAKMAK: ANALİTİK bİR ÇERÇEVE ÖNERİSİDr. Görkem AKGÖZ, Ecehan BALTA8 Ocak 2015
23SİYASETİN ‘YENİ’ AKTÖRÜ OLARAK “ÇOKLUK”Doç. Dr. Nazile KALAYCI8 Ocak 2015
24SOCIAL CONTEXT OF HIV STATUS DISCLOSURE BY PEOPLE LIVING WITH HIV IN TUREYDr. Pınar ÖKTEM24 Kasım 2014
25TÜKETİMİN YENİ AKTÖRLERİ: “Y KUŞAĞI”Dr.İrem TÜKEL24 Kasım 2014
26ÇEVRE DOSTU ŞİRKETLER: YEŞİL GÖZ BOYAMA MI ÇEVRESEL ÜRETİM Mİ?Doç. Dr. Feryal TURAN17 Ağustos 2014
27AŞIRILIĞIN ÜRETİMİ BAĞLAMINDA KÜLTÜR ENDÜSTRİSİArş. Gör. Cem Koray OLGUN7 Temmuz 2014
28PÜRİTANİZM'DEN HEDONİZM'E DEĞİŞEN BOŞ ZAMAN KAVRAMI Umut OSMANLI, Sevde KAYA23 Haziran 2014
29MÜHTEŞEM YÜZYIL DİZİSİNİN ALIMLAMA ANALİZİ: KADIN VE ERKEK İMAJI ÜZERİNE FARKLI OKUMALARAnıl YÜCEL18 Nisan 2014
30TÜRKİYE'DE 1990 SONRASI BAĞIMSIZ SİNEMADA ALT SINIF DİRENİŞ BİÇİMLERİYrd. Doç. Dr. Zehra YİĞİT7 Nisan 2014
31TÜRKİYE'DE ÇOK KATLI KONUT OLUŞUM SÜRECİNİN İSTANBUL ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİÖğr. Gör.Selin MUTDOĞAN7 Nisan 2014
3211 EYLÜL SALDIRILARINA İLİŞKİN EDİM - EYTİŞİMSEL BiR ÇÖZÜMLEME ÖRNEĞİYrd. Doç. Dr. Bilge ÖZTÜRK29 Kasım 2013
33AKADEMİSYENLERİN İŞ VE AİLE KARAKTERİSTİKLERİNİN EVLİLİK, AİLE VE YAŞAM TATMİNİ İLE İLİŞKİSİ: İŞ VE AİLE ÇATIŞMASININ ARACI ROLÜDr. Selda COŞKUNER, Prof. Dr. Arzu ŞENER29 Kasım 2013
34GÖÇMEN ÇOCUKLAR VE DENİZLİ'DE YAŞAM KOŞULLARIDoç. Dr. Serkan GÜZEL14 Ocak 2013
35TEK EBEVEYNLİ AİLELERİN YAŞADIKLARI FİNANSAL GÜÇLÜKLERİN YAŞAM TATMİNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİAraş. Gör. Uzm. M. Serhat ÖZTÜRK, Doç. Dr. Ayfer AYDINER BOYLU14 Ocak 2013
36ERGENLİK ÇAĞINDAKİ GENÇLERDE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ ARAŞTIRMASITürkan FIRINCI20 Kasım 2012
37ALMANYA'YA TÜRK VATANDAŞLARININ GÖÇÜNÜN 51. YILI KAZANIMLAR VE TEHDİTLERDr. Sedat ŞAHİN20 Kasım 2012
38TÜKETİM KARŞITLIĞININ KURAMSAL ÇERÇEVESİ VE ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: BOĞAZİÇİ STARBUCKS'TA ŞENLİK VAR!Uzm. Meriç Kırmızı, Prof. Dr. Müberra BABAOĞUL19 Haziran 2012
39KULAĞIN GÖZE TESLİM OLDUĞU ÇAĞDA YILDIZ ANA HABER SUNUCUSUNUN BEDEN İMGESİ: MEHMET ALİ BİRAND ÖRNEĞİYrd. Doç. Dr. Bilgen AYDIN SEVİM11 Mayıs 2012
40KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KADIN POLİSLERİN BAKIŞ AÇISI: ARTVİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİYrd. Doç. Dr. Hatice KARAKUŞ29 Nisan 2012
41ORTOPEDİK VE GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN KONAKLAMA TESİSLERİNDE YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEMELERArş.Gör.Dr. Hande ŞAHİN, Doç.Dr. Sibel ERKAL28 Nisan 2012
42MARKALAR VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKUzm. Zeynep LEMBET29 Mart 2012
43GÖÇMEN ÇOCUKLARI İŞLEYEN KURULUŞLAR ÜZERİNE BÜTÜNSEL BİR NİTEL ARAŞTIRMA UYGULAMASIYrd. Doç. Dr. Serkan GÜZEL, Prof. Dr. Mehmet MEDER19 Aralık 2011
44ÖRGÜT TEORİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE TARTIŞMALARYrd. Doç. Dr. Suna TEKEL24 Ekim 2011
45SOCIAL WORK AS AN EMOTIONAL LABOR: MANAGEMENT OF EMOTIONS IN SOCIAL WORK PROFESSIONDoç. Dr. Emine ÖZMETE1 Temmuz 2011
46HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ'NDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI VE YAŞAM TARZI PROFİLLERİDr. A.Burak KAHRAMAN28 Haziran 2011
47MODERNİZMİN ÖLÜM İDEOLOJİSİ VE POLİSİYE ROMANDA ÖLÜMÜN ŞEYLEŞMESİEjder ÇELİK1 Haziran 2011
48HANGİ MODERNLİĞİN SONU?Prof. Dr. Immanuel WALLERSTEIN Çeviren: Arş. Gör. Adem PALABIYIK3 Mayıs 2011
49ERGENLERİN BÜYÜK EBEVEYNLERİNDEN BEKLENTİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİDoç. Dr. Oya HAZER5 Nisan 2011
50BUILDING LIFE SKILLS FOR EMPOWERMENT OF YOUNG PEOPLE: A CONCEPTUAL ANALYSISDoç. Dr. Emine ÖZMETE28 Mart 2011
51EFFECTS OF FINANCIAL SOCIALIZATION AND PERCEIVED NORMS ON MATERIALISM: COLLEGE STUDENTS SAMPLEDoç.Dr.Zeynep ÇOPUR21 Mart 2011
52BİLGİSAYAR KULLANIMININ EVDE ZAMAN KULLANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİDoç. Dr. Oya HAZER, Arş. Gör. Uzm. Aynur GÜL, Arş. Gör. Uzm. Esna Betül BUĞDAY18 Mart 2011
53SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN TEMEL PRENSİPLERİJonathan M. HARRIS Çeviren: Doç.Dr.Emine ÖZMETE3 Mart 2011
54KÜLTÜR POLİTİKALARI VE KÜTÜPHANELER: KURAMSAL BİR YAKLAŞIMDr.Esin SULTAN OĞUZ1 Mart 2011
55BANKA ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİN VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ İLE ÇATIŞMA TÜR VE STRATEJİLERİNE BAKIŞ AÇILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASIProf.Dr. İsmail BAKAN, Öğr.Gör. A.Melih EYİTMİŞ, Yrd.Doç.Dr. Burcu ERŞAHAN, Arş.Gör. İnci F.DOĞAN, Gökhan BULUNMAZ19 Şubat 2011
56EŞLERİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE SOSYAL DESTEK ALGISIYrd.Doç.Dr.Seval Güven, Doç.Dr.Arzu Şener, Arş.Gör.Betül Yıldırım5 Şubat 2011
57YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLELERİ İLE İLİŞKİLERİNDE YAŞADIKLARI KUŞAK ÇATIŞMASININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİYrd.Doç.Dr.Hatice Şimşek BEKİR, Arş.Gör.Hande ŞAHİN13 Ocak 2011
58ÇOCUKLARIN OKULDA KAZA GEÇİRME DURUMU VE OKULDA KAZA GEÇİRMELERİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK EBEVEYN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİDoç.Dr.Sibel ERKAL,Canan YERTUTAN8 Aralık 2010
59WORK-FAMILY CONFLICT: UNIVERSITY EMPLOYEES IN ANKARADoç.Dr.Zeynep ÇOPUR3 Kasım 2010
60İŞYERİNDE MOBBİNG: SOSYAL HİZMET MESLEĞİ İÇİN YENİ BİR ÖNCELİK ALANIElisabeth REICHERT Çeviren:Doç.Dr. Emine ÖZMETE21 Ekim 2010
61ERİL TAHAKKÜM VE ÜSTÜN ERİLLİK OLGUSUNUN PLÂSTİK SANATLAR ALANINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN OLUŞUMUNA ETKİLERİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRMEDr. Hasan SANKIR21 Ekim 2010
62ANALYSES OF FAMILY VACATIONING BEHAVIORÖğr. Gr. Dr. Ayfer AYDINER BOYLU, Prof. Dr. R. Günsel TERZİOĞLU18 Eylül 2010
63MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİYrd.Doç.Dr.Aygen ÇAKMAK7 Mayıs 2010
64TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN ANLAMLANDIRILIŞ BİÇİMİNİN KADIN SANATÇI KİMLİĞİNİN OLUŞUM SÜRECİNE ETKİLERİDr. Hasan SANKIR21 Mart 2010
65KİŞİLERİN KÜRESEL ISINMANIN NEDENLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİDoç. Dr. Sibel ERKAL, Prof. Dr. Canan YERTUTAN21 Kasım 2009
66AN ANALYSIS OF THE SATISFACTION OF HOSPITAL HOUSEKEEPING STAFF REGARDING THEIR JOBSDoç. Dr. Sibel ERKAL, Prof. Dr. Şükran ŞAFAK, Prof. Dr. Canan YERTUTAN, Arş. Gör. Selda COŞKUNER12 Eylül 2009
67KRİZ VE STRES KOŞULLARINDA AİLE DİRENCİ: KORUYUCU VE İYİLEŞTİRİCİ FAKTÖRLERProf. Dr. Emine GÖNEN, Dr. Eda PURUTÇUOĞLU22 Mayıs 2009
68NANO TEKNOLOJİ İLE ÜRETİLEN AKILLI TEKSTİLLER VE TÜKETİCİ BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMAYrd.Doç.Dr. H.Fatma Şener, Yrd. Doç. Dr. H. Fatma BULAT27 Nisan 2009
69YAŞLILIK, YAŞAM DOYUMU VE BOŞ ZAMAN FAALİYETLERİ AGING, LIFE SATISFACTION AND LEISURE ACTIVITIESDoç. Dr. Arzu ŞENER17 Mart 2009
70THE INCOMPATIBILITY OF TURKISH WOMEN'S EDUCATIONAL ATTAINMENT AND OCCUPATIONAL PARTICIPATIONUzm. Aslı ERMİŞ3 Şubat 2009
71ÖN ERGEN ÇOCUKLARIN MARKA TERCİHLERİNİN İNCELENMESİYrd. Doç. Dr. Gülçin ÜSTÜN, Yrd. Doç. Dr. Neşe ÇEĞİNDİR25 Ocak 2009
720-6 YAŞ DÖNEMİNDE ÇOCUĞU OLAN ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN KADINLARIN EVLE İLGİLİ FAALİYETLERİ YÜRÜTME BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİUzm. Aslı GÜNTEKİN, Doç. Dr. Özgün BENER3 Aralık 2008
73DÜŞÜK BEL PANTOLONUN BEL BÖLGESİNDEKİ ŞEKİL DEĞİŞİKLİĞİNE ETKİSİDoç.Dr. Şule ÇİVİTCİ, Öğr.Gör.Fatma BULAT3 Kasım 2008
74SÜRDÜRÜLEBİLiR TÜKETİM DAVRANIŞI VE ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURMADA BİR ARAÇ OLARAK TÜKETİCİ EĞİTİMİDoç. Dr. Özgün BENER, Prof. Dr. Müberra BABAOĞUL13 Ekim 2008
75GELECEĞİ YAPILANDIRMAK: GENÇLERİN TOPLUMSAL REFAH İLE İLGİLİ KONULARDA GELECEĞE BAKIŞLARIDoç. Dr. Emine ÖZMETE, Dr. Ayşe Sezen BAYOĞLU15 Eylül 2008
76ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİNİN EVLİLİK UYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİDoç. Dr. Arzu ŞENER, Prof. Dr. R. Günsel TERZİOĞLU1 Eylül 2008
77AİLE İÇİ ŞİDDET VE YAŞLILARDoç. Dr. Sibel ERKAL25 Ağustos 2008
78KADINLARIN EVLE İLGİLİ FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KARŞILAŞTIKLARI SAĞLIK SORUNLARIProf. Dr. Şükran ŞAFAK, Doç. Dr. Canan YERTUTAN, Doç. Dr. Sibel ERKAL, Doç. Dr. Zeynep ÇOPUR28 Temmuz 2008
79ELEŞTİREL AKLIN SÖZCÜSÜ: ZYGMUNT BAUMANArş. Gör. Dr. M. Zeki DUMAN24 Haziran 2008
80SOSYAL SINIF KÖKENİ, EĞİTİMSEL KAZANIM VE DİKEY SOSYAL HAREKETLİLİK İLİŞKİSİÖğr. Gör. Dr. Turhan ŞENGÖNÜL2 Haziran 2008
81WOMEN'S OPINIONS ABOUT THE NECESSITY OF WOMEN'S EDUCATION SOCIAL, CAPITAL AND COMMERICIAL ORGANIZATIONSDoç. Dr. Özgün BENER16 Nisan 2008
82SOCIAL, CAPITAL AND COMMERICIAL ORGANIZATIONSYrd. Doç. Dr. Suna TEKEL28 Mart 2008
83KALEİÇİ'NDE YAŞAYAN AİLELERİN SOSYAL, DEMOGRAFİK VE EKONOMİK DURUMUProf. Dr. Günsel TERZİOĞLU, Doç. Dr. Canan YERTUTAN, Arş. Gör. Uzm. Ayfer AYDINER BOYLU13 Ocak 2008
84AİLELERİN BANKALARCA SAĞLANAN TÜKETİCİ KREDİLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİArş. Gör. Uzm. Ayfer AYDINER BOYLU, Dr. Gülay GÜNAY, Prof. Dr. Günsel TERZİOĞLU15 Ağustos 2007
85ANKARA'NIN ÜMİTKÖY, ERYAMAN VE SİNCAN SEMTLERİNDEKİ BİREYLERİN MARKALI MUTFAK VE ÇOCUK ODASI MOBİLAYALARI TERCİHİ FARKLILIKLARIDoç Dr. Erol BUDURLU, Dr. Meliha ULUPINAR, Osman KAYA, Gencer CELEP23 Temmuz 2007
86DEĞERLERİN KADINLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMADoç. Dr. Arzu ŞENER, Doç. Dr. Oya HAZER20 Haziran 2007
87YAŞLILARDA EV KAZALARININ ÖNLENMESİ VE EV KAZALARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK İÇ MEKAN ÇÖZÜMLEMELERİArş. Grv. Arzu Ö. İLÇE, Arş. Grv. A. Cemil İLÇE, Prof. Dr. Alev DIRAMALI7 Mayıs 2007
88TÜRKİYE'DE İMAM NİKAHIYrd. Doç Dr. Yaprak CİVELEK, Doç. Dr. İsmet KOÇ27 Nisan 2007
89İNOVASYON KAVRAMI VE ÜNİVERSİTE-SANAYİ-DEVLET İŞBİRLİĞİNDE ÜÇLÜ SARMAL MODELİYrd. Doç Dr. Kemal KOÇ, Tnk. Ütğm. Ahmet MENTEŞ22 Mart 2007
90İNGİLTERE'DE YAŞAYAN TÜRK SIĞINMACILAR, SIĞINMA ARAYANLARIN İLTİCA ETME NEDENLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLERDr. Seçil ERDOĞAN11 Şubat 2007
91ANNELERİN 12 YAŞ ÜZERİ ÇOCUKLARIYLA İLİŞKİLERİNDE YAŞADIKLARI ÇATIŞMALARIN İNCELENMESİDoç. Dr. Zeynep ÇOPUR, Doç. Dr. Sibel ERKAL, Prof. Dr. Şükran ŞAFAK23 Ocak 2007
92BİREYLERİN FİNANSAL İNANÇLARI, KAYGILARI VE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN FİNANSAL YÖNETİM UYGULAMALARIProf. Dr. Emine GÖNEN, Doç. Dr.Emine ÖZMETE23 Eylül 2006
93İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUKLARI VE ANNELERİNİN OKUL ÖNLÜK VE FORMALARININ KONFORUNDAN MEMNUNİYET DURUMLARININ İNCELENMESİYrd. Doç. Dr. Gülçin ÜSTÜN, Öğr. Gör. Dr. Neşe Y. ÇEĞİNDİR25 Temmuz 2006
94ÇOCUKLARIN EVLE İLGİLİ FAALİYETLERE HARCADIKLARI ZAMANIN İNCELENMESİ EXAMINATION OFTHE TIME THAT CHILDREN' SPEND FOR HOME ACTIVITIESProf. Dr. Şükran ŞAFAK, Doç. Dr. Zeynep ÇOPUR, Uzm. Mukaddes ALTINEL ÖZKANK20 Mayıs 2006
95GEÇMİŞİN AYNASINDA LOZAN ÇİNGENELERİ: GÖÇ, HATIRA VE DENEYİMLERYrd. Doç. Dr. Suat KOLUKIRIK20 Mayıs 2006
96ASKERİ KURUMLARIN MESLEĞE İLİŞKİN ROL İLE AİLE İÇİ ROL ETKİLEŞİMİNDEKİ ROLÜ: TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEKİ KADIN SUBAYLAR ÖRNEĞİDr. Hurigül EKEN13 Nisan 2006
97STATIC ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS OF 12-15 AGE STUDENTS LIVING IN ANKARADoç. Dr. Erol BURDURLU, Doç. Dr. İlker USTA, Arş. Gör. A. Cemil İLÇE, Arş. Gör. Suat ALTUN, Arş. Gör. G. Cankız ELİBOL13 Mart 2006
98ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİYİM İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA VE MODA KONUSUNDAKİ GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARIYrd. Doç. Dr. Saliha AĞAÇ, Öğr. Gör. Dr. Neşe Y. ÇEĞİNDİR20 Şubat 2006
99SOCIAL AND CRITICALCONSTRUCTION OF REALITY IN EDUCATIONALLY DIFFERENT INDIVIDUALS: A DISCOURSE-BASED ANALYSISDoç. Dr. Nalan BÜYÜKKANTARCIOĞLU22 Kasım 2005
100BAYKAN SEZER'İN MODERNLEŞME KURAMLARINA YAKLAŞIMI VE MAX WEBER ELEŞTİRİSİArş. Gör. Mehmet Devrim TOPSES12 Ekim 2005
10111 EYLÜL 2001'DE DÜNYA TİCARET MERKEZİNE DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN ULUSAL BASINDA ÇIKAN KÖŞE YAZILARININ İÇERİK ANALİZİDr. Yücel CAN24 Eylül 2005
102BİR CUMHURİYET ÖĞRETMENİNİN KISA HAYAT HİKAYESİLeyla Uslu8 Mayıs 2005
103MOBİLYA ÜRÜN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TÜKETİCİLERİN TERCİH ÖNCELİKLERİDoç. Dr. Erol BURDURLU, Arş.Gör.Abdullah Cemil İLÇE, Arş.Gör.Hasan Hüseyin CİRİTCİOĞLU,17 Haziran 2004
104CHANGING HOUSEHOLD AND FAMILY COMPOSITIONS IN TURKEY: A DEMOGRAPHIC EVALUATION FOR 1968 – 1998 PERIODArş .Gör. Sutay YAVUZ17 Mayıs 2004
105TÜRKİYE'DE YATILI MİSAFİRLİK VE YATILI MİSAFİRLİĞİ BELİRLEYEN SOSYO-DEMOGRAFİK FAKTÖRLERDoç.Dr. İsmet KOÇ18 Ekim 2003
106BATILI BİR YAŞAM TARZI OLARAK TÜKETİM: TÜRKİYE'DE TÜKETİM ÜRÜNLERİNİN VE KÜLTÜRÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİDr.Abdülkadir ZORLU12 Ekim 2003
107BİR POPÜLER KÜLTÜR ÜRÜNÜ OLARAK ASMALI KONAK DİZİSİNİN YÖRE TURİZMİNE ETKİSİArş.Gör. Birsen ŞAHİN, Arş.Gör. Tuğça POYRAZ, Arş.Gör. Pınar ÖKTEM, Arş.Gör. Ayşe ŞİMŞEK4 Haziran 2003
108KADINLARIN AYNI MARKALI ÜRÜNLERİ TEKRAR SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİDr. Arzu ŞENER, Prof. Dr. Müberra BABAOĞUL4 Haziran 2003